Pełny adres: Plac 650-Lecia 1/ 78-520 – Złocieniec

3203064 Złocieniec – miasto

Opis praktyki: 99 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Regon:

Telefon:

Numer księgi: 127877

Typ praktyki: I

ID wspólnika: 1593154

Rodzaj adresu: 1593154

Adres dokumentacji medycznej takiej jak wezwanie?: NIEMedycyna pracy łódź ale cienkie endometrium, czy leszka czarnego rzeszów piliśmy michał rogowski tylman stało się grupa krwi a dieta…